GINOP-5.3.1- pályázatunk bemutatása:
Magyarország Kormányának felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.
A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális „tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

A cél elérését a Kormány a rugalmas munkaszervezés területén tevékenykedő szolgáltatók, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a felhívásban foglalt feltételek mentén.              BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Vadkert-Pékség Kft. a dolgozói megtartása érdekében 2016-ban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által 2016 február 26-án meghirdetett "A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban-rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál" című felhívására a GINOP-5.3.2-16-2016-00163 azonosító számú támogatási kérelmet adtunk be, amit alkalmasnak minősítettek és 15 000 000 Ft. összegű, 100% támogatású, vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt befejezése: 2017.12.31.